Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฎหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
งานบริหารบุคคลของเทศบาล และ อบต.
มติ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี
มติ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี
หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 มิ.ย. 2567
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

27 พ.ค. 2567
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

27 พ.ค. 2567
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ.ปราจีนบุรี

24 พ.ค. 2567
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ข่าวกิจกรรม

20 พ.ค. 2567
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ข่าวกิจกรรม

31 มี.ค. 2567
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3

31 มี.ค. 2567
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี พิธีวันข้าราชการพลเรือน จ.ปราจีนบุรี ปี 2567

27 มี.ค. 2567
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย

27 มี.ค. 2567
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดปราจีนบุรี

25 มี.ค. 2567
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี เปิดศูนย์การบริหารและจัดการคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนท่าหิน เทศบาลตำบลกบินทร์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ : 0-3745-4009,0-3745-4446,0-3745-4447  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : Thongthin_pj@hotmail.com


www.prachinburilocal.go.th