Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานกฎหมาย
ท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล จ.ปราจีนบุรี
มติประชุม ก.ท.จ.และ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.พ. 2561
ถึง
20 ก.พ. 2561
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
13 ก.พ. 2561
ถึง
13 ก.พ. 2561
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
06 ธ.ค. 2560
ถึง
06 ธ.ค. 2560
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี การเปิดเผยราคากลา
06 ธ.ค. 2560
ถึง
06 ธ.ค. 2560
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาจัดทำเอกสารคู่มือ)
00 00 543
ถึง
00 00 543
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใข่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร)
27 ก.ย. 2560
ถึง
00 00 543
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
17 ส.ค. 2560
ถึง
17 ส.ค. 2560
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ราคากลางค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
07 ส.ค. 2560
ถึง
07 ส.ค. 2560
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ITA) ปี 2560
07 ก.ค. 2560
ถึง
07 ก.ค. 2560
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี ยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 4 บ้านคลองตาหมื่่น, หมู่ที่ 5 บ้านคลองดินแดน ตำบลทุ่งโพธิ์ - บ้านราชเจริญ หมู่ 9 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 ม.ค. 2560
ถึง
17 ม.ค. 2560
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี สถ.จ.ปราจีนบุรี สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงคลองไส้ไก่ฯ หมู่ที่ ๖ และโครงการก่อสร้างคลองซอยส่งน้ำเพื่อการเกษตรฯ หมู่ที่ ๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี

ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ : 0-3745-4009,0-3745-4446,0-3745-4447  โทรสาร : 0-0000-0000  อีเมล์ : admin@prachinburilocal.go.th


www.prachinburilocal.go.th